ბაზისური მაჩვენებელი BPLR– ის მიხედვით
 

BPLR არის ბენჩმარკერის პრემიერ სესხების განაკვეთი და არის კურსი, რომლითაც ქვეყნის ბანკები სესხებენ ფულს თავიანთ ყველაზე მეტ კრედიტორულ ღირსი მომხმარებლებისთვის. ამ დროისთვის, RBI– მ ბანკებს უფასო გაშვება მისცა BPLR– ს დასადგენად და სხვადასხვა ბანკებს აქვთ განსხვავებული BPLR, რამაც გამოიწვია მომხმარებელთა უკმაყოფილება. ამას დაემატეთ ბანკების პრაქტიკა, რომ სესხები გაცილებით უფრო მაღალი ტემპით მიეღოთ, ვიდრე მათი BPLR და ეს ავსებს უბრალო ხალხის უბედურებას. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, RBI შემოგვთავაზა BPLR– ის ნაცვლად ბაზისური განაკვეთის გამოყენება 2011 წლის 1 ივლისიდან, რომელიც მოქმედებს ქვეყნის ყველა ბანკისთვის. მოდით გავეცნოთ განსხვავებებს BPLR- სა და ბაზის სიჩქარეს შორის.

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბანკს აქვს BPLR, ჩანს, რომ ისინი უფრო მეტ პროცენტს იძენენ მომხმარებლების მხრიდან საშინაო სესხებზე და ავტომობილებზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვაობა BPLR- ს და ბანკის მიერ პროცენტულ პროცენტს შორის არის 4%. დღეისათვის არ არსებობს მექანიზმი, რომ შეძლონ მომხმარებელს განათლება BPLR- ს შესახებ და რა განაკვეთი აქვთ მას სესხის აღებას და რატომ არის განსხვავება ამ ორ განაკვეთს შორის. თუმც BPLR, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პირველადი დაკრედიტების განაკვეთი, ან უბრალოდ პრემიერ პროცენტი, თავდაპირველად გამიზნული იყო სესხების სისტემაში გამჭვირვალეობის შემოღების მიზნით, ჩანდა, რომ ბანკებმა დაიწყეს BPLR- ის ბოროტად გამოყენება, რადგან თავისუფლებისთვის იყვნენ საკუთარი BPLR. მომხმარებლისთვის გაუჭირდა შედარება განსხვავებული ბანკის BPLR- სთან, რადგან ყველა მათგანს ჰქონდათ განსხვავებული BPLR. უკმაყოფილების კიდევ ერთი საკითხია ის, რომ როდესაც RBI– მა შეამცირა თავისი სესხის აღების პროცენტი, ბანკებმა ავტომატურად არ დაიცვეს სარჩელი და განაგრძეს თანხის სესხის აღება პროცენტის უფრო მაღალი პროცენტით.

RBI- სთვის ცხადი გახდა, რომ BPLR სისტემა არ ფუნქციონირებდა გამჭვირვალე ფორმით და მომხმარებელთა პრეტენზია ექსპონენციალურად იზრდება. სწორედ ამიტომ, RBI- მ, სასწავლო ჯგუფის რეკომენდაციების შესწავლის შემდეგ, გადაწყვიტა 2011 წლის 1 ივლისიდან BPLR- ის ნაცვლად აღედგინათ საბაზისო განაკვეთი. BPLR- სა და Base- ს შორის განსხვავება ის არის, რომ ახლა ბანკებს ეძლევა ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა თანხების ღირებულება, საოპერაციო ხარჯები და მოგების ზღვარი, რომელიც ბანკებმა უნდა მიაწოდონ RBI- ს, თუ როგორ მიაღწიეს მათ საბაზო კურსს. მეორეს მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ BPLR- ს შემთხვევაშიც არსებობდა მსგავსი პარამეტრები, ისინი უფრო დეტალურადაა აღწერილი და ასევე RBI- ს არ გააჩნდა ბანკების BPLR- ის გადახედვის ძალა. ახლა ბანკები იძულებულნი იქნებიან დაიცვან გაანგარიშების თანმიმდევრული მეთოდი, როგორც მათ მიერ არჩეულ თვითნებური მეთოდების საწინააღმდეგოდ, BPLR- ის გაანგარიშებისას.

ადრე ბანკებმა სესხები მისცეს ლურჯ ჩიპ კომპანიებს, უფრო დაბალი პროცენტით, ვიდრე მათი BPLR და აანაზღაურეს სესხები უფრო მაღალი პროცენტით, ვიდრე ჩვეულებრივი მომხმარებლები, მაგრამ ახლა მათ სთხოვეს, არ მიეცა სესხები საბაზო კურსიზე დაბალია. ეს ყველაფერი აშკარად ნიშნავს, რომ საბაზო კურსის სისტემა უფრო გამჭვირვალე იქნება ვიდრე BPLR სისტემა.