ძირითადი განსხვავება - CBT vs REBT
 

CBT და REBT ფსიქოთერაპიის ორი ტიპია, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ფსიქიური პრობლემებით დაავადებული პირების სამკურნალოდ. CBT წარმოადგენს კოგნიტურ ქცევითი თერაპიას. REBT წარმოადგენს რაციონალურ ემოციურ ქცევითი თერაპიას. CBT უნდა იქნას გაგებული, როგორც ქოლგის ტერმინი, რომელიც ფსიქოთერაპიისთვის გამოიყენება. თავის მხრივ, REBT არის ფსიქოთერაპიის ერთ – ერთი ადრეული ფორმა, რომელმაც გავლენა მოახდინა CBT– ის წარმოქმნაზე. ეს არის მთავარი განსხვავება CBT და REBT. ამ სტატიაში მოცემულია ორი ფსიქოთერაპიული მეთოდის განხილვა, თუ რა განსხვავებაა.

რა არის CBT?

CBT ეხება კოგნიტური ქცევითი თერაპია. კოგნიტური ქცევითი თერაპია ფსიქოთერაპიული მეთოდია, რომელსაც ფსიქიური პრობლემების მქონე პაციენტების სამკურნალოდ იყენებენ. ეს თერაპია შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ფსიქიკური პრობლემებისთვის. დეპრესიისა და შფოთვის დარღვევები ორი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა, რისთვისაც შესაძლებელია ამ თერაპიის გამოყენება.

შემეცნებითი ქცევითი თერაპიის მთავარი იდეაა ის, რომ ჩვენი აზრები, გრძნობები და ქცევა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ეს განმარტავს, რომ ის გზები, რომელთა აზროვნება, განცდა და ქცევა დაკავშირებულია ერთმანეთთან. აქ ფსიქოლოგები სპეციალურად ხაზს უსვამენ ჩვენი აზრების როლს. მათ მიაჩნიათ, რომ ჩვენს აზრებს შეიძლება გავლენა იქონიონ ჩვენს ქცევაზე და გრძნობებზე. სწორედ ამიტომ, როდესაც უარყოფითი აზრები შემოიჭრება ჩვენს გონებაში; ასევე არსებობს ქცევითი და ემოციური ცვლილებები ადამიანის სხეულში.

CBT ეხმარება ინდივიდს, შეამციროს ფსიქოლოგიური დისტრესი, რომელსაც გრძნობს, უარყოფითი აზრებისა და ქცევის ამოცნობით და გაგებით. იგი ასევე ეხმარება ადამიანს, იპოვოს ალტერნატიული ფორმები, რომლებიც შეამცირებს ფსიქოლოგიურ აშლილობას და გააუმჯობესებს მთლიან კეთილდღეობას.

სხვაობა CBT- სა და REBT- ს შორის

რა არის REBT?

REBT ეხება რაციონალური ემოციური ქცევითი თერაპია. ეს შეიქმნა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა ალბერტ ელისმა 1955 წელს. ელისის თქმით, ხალხს აქვს სხვადასხვა ვარაუდი, როგორც საკუთარ თავზე, ისე მის გარშემო არსებულ სამყაროზე. ეს ვარაუდები ძალიან განსხვავდება ერთი ადამიანიდან მეორეზე. ამასთან, ვარაუდები, რომ ინდივიდი დიდ როლს ასრულებს სხვადასხვა სიტუაციებში იგი მოქმედებს და რეაგირებს. აქ ელისი ხაზს უსვამს, რომ ზოგიერთ ადამიანს აქვს ვარაუდები, რომლებიც აშკარად უარყოფითია და ინდივიდუალური ბედნიერების განადგურება შეუძლია. ამათ მან უწოდა ძირითადი ირაციონალური ვარაუდები. მაგალითად, ყველაფერში სიკეთის მოთხოვნილება, სიყვარულის მოთხოვნილება და წარმატების აუცილებლობა, ასეთი ირაციონალური ვარაუდებია.

REBT- ის საშუალებით ინდივიდს ასწავლის, თუ როგორ უნდა გადალახოს ასეთი ემოციური და ქცევითი დისტრესი, ირაციონალური ვარაუდების გაგებით. ამისათვის ელისი გვთავაზობს ABC მოდელს, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ირაციონალური რწმენის ABC ტექნიკა. ამის სამი კომპონენტია. ეს არის გააქტიურებული მოვლენა (მოვლენა, რომელიც იწვევს დისტრესს), რწმენა (ირაციონალური ვარაუდი) და შედეგი (ემოციური და ქცევითი დისტრესი, რომელსაც ინდივიდი გრძნობს). REBT არა მხოლოდ ფსიქიური აშლილობისთვისაა, არამედ ინდივიდსაც დაეხმარება საკუთარი მიზნების მისაღწევად და რთულ სიტუაციებში გამკლავებაში.

ძირითადი განსხვავება - CBT vs REBT

რა განსხვავებაა CBT- სა და REBT- ს შორის?

CBT და REBT- ის განმარტებები:

CBT: CBT ეხება კოგნიტური ქცევითი თერაპია.

REBT: REBT ეხება რაციონალური ემოციის ქცევითი თერაპიას.

CBT და REBT- ის მახასიათებლები:

ვადა:

CBT: CBT არის ქოლგის ტერმინი.

REBT: REBT ეხება სპეციფიკურ თერაპიულ მეთოდს.

გაჩენა:

CBT: CBT აქვს თავისი ფესვები REBT და CT (შემეცნებითი თერაპია).

REBT: REBT შემოთავაზებული იქნა ალბერტ ელისის მიერ 1955 წელს.

ძირითადი იდეა:

CBT: შემეცნებითი ქცევითი თერაპიის მთავარი იდეაა ის, რომ ჩვენი აზრები, გრძნობები და ქცევა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ჩვენს აზრებს შეუძლიათ უარყოფითად იმოქმედონ ჩვენს ქცევაზე და ემოციებზე.

REBT: მთავარი იდეა არის ის, რომ ადამიანს აქვს ირაციონალური ვარაუდები, რაც ფსიქოლოგიურ შეშფოთებას იწვევს.

სურათი თავაზიანობა:

1. ურბადტის - Photoshop- ის ”CBT- ის ძირითადი დონის ასახვა”. [CC BY-SA 3.0] ვიკიპედიის საშუალებით

2. დაბალანსებული ცხოვრების ინსტიტუტი - სანტა მონიკას ფსიქოთერაპია ბლიუსას მიერ (საკუთარი ნამუშევარი) [CC BY-SA 4.0], ვიკიპედიის კომუნის საშუალებით.