რა არის პარაზიტი?

პარაზიტი არის ორგანიზმი, რომელიც იკვებება ნაწილებით ან სასიცოცხლო პროდუქტებით სხვა ცოცხალი ორგანიზმიდან, რომელსაც ეწოდება მასპინძელი. პარაზიტები გარკვეულ ზიანს აყენებს მასპინძელს. მტაცებლებისგან განსხვავებით, ისინი არ კლავს დაუყოვნებლივ ან არ კლავს ყველა იმ ორგანიზმს, რომელსაც საკვებად იყენებენ.

პარაზიტები სტრუქტურულად ადაპტირებულნი არიან ამ ცხოვრების წესზე.

პარაზიტები არიან ევკარიოტული ორგანიზმები, თუმცა პათოგენური ბაქტერიები და ვირუსები ასევე განაპირობებენ პარაზიტული ცხოვრების წესს. პარაზიტები შეიძლება იყოს მცენარეები, ცხოველები ან სოკოები.

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, პარაზიტებია:


 • დროებითი - დაუკავშირდით მასპინძელს მხოლოდ საკვებს. დროებითი პარაზიტების მაგალითებია კოღოები, სამხრეთ ამერიკის სისხლით მოსილი ღამურები და ა.შ.
  მუდმივი - ისინი იყენებენ მასპინძელს არა მხოლოდ როგორც კვების წყარო, არამედ როგორც მუდმივი ჰაბიტატი. მუდმივი პარაზიტების მაგალითებია ტროტუარები, ხიხინი და ა.შ.

მასპინძელთა ორგანიზმში მათი ლოკალიზაციის მიხედვით, პარაზიტები არიან:


 • ექტოპარაზიტები - პარაზიტიზებენ მასპინძლის სხეულის ზედაპირზე. ექტოპარაზიტების მაგალითებია რწყილი, ტკიპები და ა.შ.
  ენდოპარაზიტები - მასპინძლის სხეულის შიგნითა ნაწილი. ენდოპარაზიტების მაგალითებია:

  ნაწლავში - გრუნტები და ა.შ.;
  ღვიძლში - ლანცოლური ფლიუსი და ა.შ.;
  გულში - გულისცემა და ა.შ.;
  კუნთებში - ტრიჩინელა და ა.შ.


პარაზიტებით გამოწვეულ დაავადებებს პარაზიტოზები ეწოდება. პარაზიტოზის ყველაზე გავრცელებული კლინიკური ნიშნებია შფოთვა, დაღლილობა და წონის დაკლება. მასპინძელში დიდი რაოდენობით პარაზიტების განვითარებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი სიკვდილი.

რა არის ვირუსი?

ვირუსი არის მიკროსკოპული პათოგენი (15-დან 350 ნმ-მდე), რომელიც აზიანებს უჯრედებს ცოცხალ ორგანიზმებში.

ვირუსები ჩანს მხოლოდ ელექტრონული მიკროსკოპით.

მათ შეუძლიათ დაინფიცირონ ცხოველები, მცენარეები და ბაქტერიები.

ვირუსის ორი ძირითადი ფორმა არსებობს:


 • უჯრედული (ვირონიული) –აქტიური ფორმა, ადაპტირებული ნუკლეინის მჟავა ერთი უჯრედიდან მეორეში გადასაცემად. ის ააქტიურებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის ცოცხალ უჯრედში შედის;
  უჯრედშორისი - აქტიური ფორმა.

ვირუსებს აქვთ მცირე რაოდენობით ნუკლეინის მჟავა - დნმ ან რნმ. ნუკლეინის მჟავა შეიძლება იყოს ერთჯერადი ან ორმაგი მავთული, დაცული იყოს ნაჭუჭით, რომელიც შეიცავს ცილებს, ლიპიდებს, ნახშირწყლებს, ან მათ კომბინაციას.

სტრუქტურულად, ვირუსები იყოფა ორ ტიპად:


 • მარტივი ვირუსები - შედგება ნუკლეინის მჟავისა (ნუკლეოტიდი) და ცილის ჭურვიდან (კაფსიდი).
  კომპლექსური ვირუსები - გარდა ნუკლეინის მჟავისა და ცილის კონვერტის გარდა, მათ აქვთ ლიპოპროტეინები ან ფოსფოლიპოპროტეინების კონვერტი, რომელსაც ეწოდება პლეპლოსი.

ნუკლეინის მჟავის სახეობიდან გამომდინარე, ვირუსები ზოგადად იყოფა RNA ვირუსებსა და დნმ ვირუსებად. რნმ და დნმ ვირუსების მაგალითებია:


 • დნმ - ადენოვირუსი, პარვოვირუსი, ჰერპესვირუსი და ა.შ.;
  რნმ - reoviruses, rhabdovirus, retrovirus და ა.შ.

ვირუსებს არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად რეპროდუცირება, რადგან მათ არ აქვთ საკუთარი თვითრეპლიკაციის აპარატურა. ისინი მხოლოდ რეპროდუცირებენ ცოცხალ უჯრედების კონტროლს და დაქვემდებარებას. ვირუსი აერთებს ცოცხალ უჯრედს და აანთებს მას ნუკლეინის მჟავას. ვირუსული გენომის გამრავლება ხდება რეპლიკაციის გზით, რის შედეგადაც ვირუსული რნმ-ს ან დნმ-ის ახალი ასლების დიდი რაოდენობა ხდება. ნუკლეინის მჟავა აკავშირებს უჯრედის რიბოზომებს და ასტიმულირებს მათ ვირუსული ცილების წარმოქმნას. წარმოებული მოლეკულები ერთმანეთთან იკვრება ახალი ვირუსების შესაქმნელად.

მასპინძელი უჯრედები დაზიანებულია ამ პროცესებით და აღარ არის სასარგებლო ვირუსებისთვის. ამიტომ ახლად სინთეზირებული ვირუსები ტოვებენ მას და ახდენენ ახალ უჯრედებს. მასპინძელი უჯრედის ვირუსი ვირუსისგან შეიძლება სწრაფად აღმოჩნდეს, რასაც თან ახლავს სრული განადგურება, ან თანდათანობით, მოყვითალო გზით.

სხვაობა პარაზიტსა და ვირუსს შორის 1. განმარტება

პარაზიტი: პარაზიტი არის ორგანიზმი, რომელიც იკვებება ნაწილებით ან სასიცოცხლო პროდუქტებით სხვა ცოცხალი ორგანიზმიდან, რომელსაც ეწოდება მასპინძელი.

ვირუსი: ვირუსი არის მიკროსკოპული პათოგენი (15-დან 350 ნმ-მდე), რომელიც აინთებს უჯრედებს ცოცხალ ორგანიზმებში. 1. ორგანიზაცია

პარაზიტი: პარაზიტები ევკარიოტული ორგანიზმებია.

ვირუსი: ვირუსები არ არის უჯრედული სტრუქტურა. 1. ზომა

პარაზიტი: რამდენიმე მიკრომეტრიდან (უჯრედული პარაზიტიდან) რამდენიმე მეტრამდე (ონკანის).

ვირუსი: 15-დან 350 ნმ-მდე. 1. რეპროდუქცია

პარაზიტი: პარაზიტებს შეუძლიათ რეპროდუცირება მოახდინონ სქესობრივი ან ასექსუალური რეპროდუქციით.

ვირუსი: ვირუსებს არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად რეპროდუცირება, ისინი მხოლოდ რეპროდუქციას ახდენენ ცოცხალი უჯრედების კონტროლითა და დამორჩილებით. 1. ლოკალიზაცია

პარაზიტი: პარაზიტებს შეუძლიათ პარაზიტირება მასპინძლის სხეულის ზედაპირზე, ან ბინადრობენ სხვადასხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში. მათ შეუძლიათ მასპინძელთან კონტაქტი მოვიდნენ მხოლოდ საკვების შესანარჩუნებლად ან მისი მუდმივი საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით.

ვირუსი: ვირუსები აქტიურია მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში. 1. მაგალითები

პარაზიტი: რწყილები, ტკიპები, ტროტუარები, ლანცოლური ფლუქსი, გულისცემა, ტრიქინელა და ა.შ.

ვირუსი: ადენოვირუსი, პარვოვირუსი, ჰერპესვირუსი, რევირვირუსები, რაბედოვირუსი, რეტროვირუსები და ა.შ.

პარაზიტი Vs. ვირუსების შედარების ცხრილი

პარაზიტი Vs. ვირუსი


 • პარაზიტი არის ორგანიზმი, რომელიც იკვებება ნაწილებით ან სასიცოცხლო პროდუქტებით სხვა ცოცხალი ორგანიზმიდან, რომელსაც ეწოდება მასპინძელი.
  ვირუსი არის მიკროსკოპული პათოგენი (15-დან 350 ნმ-მდე), რომელიც აზიანებს უჯრედებს ცოცხალ ორგანიზმებში.
  პარაზიტები არიან ევკარიოტული ორგანიზმები, ხოლო ვირუსები არ არის უჯრედული სტრუქტურები.
  პარაზიტების ზომა შეიძლება იყოს რამდენიმე მიკრომეტრიდან (უჯრედული პარაზიტიდან) რამდენიმე მეტრამდე (ონკანის). ვირუსები 15-დან 350 ნმ-მდეა და მათი ნახვა მხოლოდ ელექტრონული მიკროსკოპით შეიძლება.
  პარაზიტებს შეუძლიათ რეპროდუცირება მოახდინონ სქესობრივი ან ასექსუალური რეპროდუქციით. ვირუსებს არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად რეპროდუცირება, ისინი მხოლოდ რეპროდუქციას ახდენენ ცოცხალი უჯრედების კონტროლითა და დამორჩილებით.
  პარაზიტები ახდენენ მასპინძლის სხეულის ზედაპირზე ან სხვადასხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში. მათ შეუძლიათ მასპინძელთან კონტაქტი მოვიდნენ მხოლოდ საკვების შესანარჩუნებლად ან მისი მუდმივი საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით. ვირუსები აქტიურია მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში.
  პარაზიტების მაგალითებია fleas, ტკიპები, tapeworms, lanceolate fluke, heartworms, Trichinella და ა.შ., ვირუსების მაგალითებია ადენოვირუსი, პარვოვირუსი, ჰერპესვირუსი, რეოვირუსები, რაბედოვირუსი, რეტროვირუსული და ა.შ.
დოქტორი მარიამ ბოზილოვა, ტყის კვლევის ინსტიტუტი, ბას

ცნობები

 • დუბე, სოკოების, ბაქტერიებისა და ვირუსების სახელმძღვანელო. მუმბაი: Promilla გამომცემელი. 2007. ბეჭდვა.
 • სფეროები, B და M. Knipe. ფუნდამენტური ვირუსოლოგია. დელავერში: Raven Press. 1986. ბეჭდვა.
 • Lucius, R., B. Loos-Frank, R. Lane, R. Poulin, C. Roberts, R. Grencis. პარაზიტების ბიოლოგია. ჰობოკენი: ჯონ უილი და შვილები. დაბეჭდვა.
 • გამოსახულების კრედიტი: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/40000/velka/-13597144015Um.jpg
 • გამოსახულების კრედიტი: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/20/22/37/tick-2329990_960_720.jpg